Szczegóły szkolenia / imprezy

MIĘDZYNARODOWA POLSKO-NIEMIECKA KONFERENCJA PODATKOWA "USZCZELNIANIE SYSTEMÓW PODATKOWYCH W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ"
Kategoria: Konferencja
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 8.0
Zgłoszenia: 63 / 120
Koszty:  590.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
590.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
950.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-09-23
Data zakończenia: 2019-09-24
Organizotor:  Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

ZAMKNIĘTA LISTA UCZESTNIKÓW!!!


Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
                                              
Z A P R A S Z A J Ą

do udziału w 

MIĘDZYNARODOWEJ POLSKO-NIEMIECKIEJ KONFERENCJI PODATKOWEJ

„USZCZELNIANIE SYSTEMÓW PODATKOWYCH W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ”

ZIELONA GÓRA, 23-24 WRZEŚNIA 2019 R.

Problematyka uszczelniania systemów podatkowych w Polsce, ale także w krajach Unii Europejskiej jest wciąż bardzo szeroko omawiana, dyskutowana.

Zmiany Ordynacji Podatkowej w związku z wprowadzeniem obowiązku raportowania schematów podatkowych, ograniczanie tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego, nowe rozwiązania w zakresie cen transferowych, wdrażanie Konwencji MLI, dyskusja o nowej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polska a Niemcami – to tematyka jaką chcielibyśmy się zająć podczas dwudniowego spotkania w Zielonej Górze.

Do udziału w Konferencji zapraszamy polskich i niemieckich doradców podatkowych. Podczas wykładów, dyskusji, spotkań będziemy mieć możliwość wymiany poglądów, doświadczeń, nawiązania bliższych relacji z niemieckimi doradcami podatkowymi.

Przewidujemy wykłady polskich i niemieckich prelegentów na tematy:

1.    implementacja Konwencji MLI, umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania;

2.    raportowanie schematów podatkowych MDR – wdrażanie, zagrożenia;

3.    problematyka transgranicznych przepływów pieniężnych, ceny transferowe.Patronat Honorowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych     

Patronat Medialny Gazety Lubuskiej


Miejsce konferencji:

GRAPE TOWN HOTEL****
al. Wojska Polskiego 79,
65-762 Zielona Góra
Tel. (+48) 68 353 70 90
e-mail: bok@grapetownhotel.pl
www.grapetownhotel.pl


Koszt udziału w Konferencji:

- 590,00 zł brutto (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt 00/100 złotych) za udział doradcy podatkowego nie zalegającego z opłacaniem składek członkowskich z noclegiem w pokoju dwuosobowym;

- 950,00 zł brutto (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt 00/100 złotych) za udział doradcy podatkowego zalegającego z opłacaniem składek członkowskich powyżej 3 m-cy z noclegiem w pokoju dwuosobowym;

- 950,00 zł brutto (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt 00/100 złotych) za udział pracownika doradcy podatkowego lub osoby towarzyszącej z noclegiem w pokoju dwuosobowym;

- 420,00 zł brutto (słownie: czterysta dwadzieścia 00/100 złotych) za udział doradcy podatkowego nie zalegającego z opłacaniem składek członkowskich bez noclegu;

- 800,00 zł brutto (słownie: osiemset 00/100 złotych) za udział doradcy podatkowego zalegającego z opłacaniem składek członkowskich powyżej 3 m-cy bez noclegu;

- 800,00 zł brutto (słownie: osiemset 00/100 złotych) za udział pracownika doradcy podatkowego lub osoby towarzyszącej bez noclegu;

Parking przy GRAPE TOWN HOTEL **** dla uczestników konferencji jest bezpłatny. 

Uwaga! Osoby niekorzystające z noclegu prosimy o zaznaczenie odpowiedniego rabatu przy dokonywaniu zgłoszenia. 

Uwaga! Uczestnicy konferencji nocujący w GRAPE TOWN HOTEL **** mogą korzystać bezpłatnie z siłowni i strefy SPA. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14:00, a kończy o godzinie 12:00 dnia następnego. Uczestników konferencji korzystających z noclegu w hotelu prosimy o przesłanie na adres lubuski@kidp.pl imienia i nazwiska osoby do wspólnego zakwaterowania w pokoju.

Uwaga! Uczestników konferencji będących na diecie z przyczyn zdrowotnych (np. bezglutenowej) prosimy o przesłanie informacji w tej sprawie na adres lubuski@kidp.pl. 


Organizator zapewnia:

W dniu 23.09.2019 r.:
• materiały konferencyjne
• wykłady
• przerwy kawowe
• lunch
• wycieczkę do winnicy
• kolację z oprawą muzyczną

W dniu 24.09.2019 r.:
• wykłady
• materiały konferencyjne
• przerwy kawowe
• lunch


Na podstawie rozdziału VIa Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającego zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, główny organizator Konferencji postanowił, że biorący udział w konferencji doradcy podatkowi i obecni przez cały czas jej trwania uzyskają 8 punktów.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez panel mDoradca do dnia 31 lipca 2019 roku. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Nie przyjmujemy zgłoszeń powyżej ustalonego limitu. Wszystkie zgłoszenia ponad limit będą przyjmowane na listę rezerwową, a miejsca będą przyznawane w miarę dostępności. Konferencję przewidziano na 130 uczestników.
 
W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji doradca podatkowy zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie organizatora konferencji pisemnie (decyduje data wpływu pisma do biura Lubuskiego Oddziału KIDP) lub dokonując rezygnacji poprzez panel mDoradca najpóźniej do dnia 07 sierpnia 2019 roku. Nieobecność na konferencji nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.

Uwaga! Wpłaty za udział w konferencji prosimy dokonywać na rachunek bankowy Lubuskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: mBank 54 1140 1124 0000 4004 3000 1014. W tytule przelewu prosimy podać: Imię i nazwisko doradcy podatkowego wraz z dopiskiem "Konferencja 23-24 września 2019 roku".

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji, jeżeli do udziału w zgłosi się mniej niż 70 osób.

Organizator może utrwalać i dokumentować przebieg spotkania, stąd wizerunek osób uczestniczących w spotkaniu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych lub promocyjnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych. 

Akceptacja warunków uczestnictwa stanowi wyrażenie zgody na powyższe.AGENDA

 

23 WRZEŚNIA 2019

 

09.00 – 10.00 – rejestracja uczestników

10.00 - 10.15 – rozpoczęcie Konferencji

10.15 - 10.45 – wykład inaugurujący – Działania UE w uszczelnianiu systemów podatkowych – dokąd zmierzamy prof. dr hab. Adam Mariański – Przewodniczący KRDP                                                

10.45 - 11.45 – Implementacja Konwencji MLI do polskiego systemu podatkowego
                       Anna Misiak - Wiceprzewodnicząca KRDP                         

11.45 – 12.30 – przerwa kawowa

12.30 - 13.30 - Raportowanie schematów podatkowych w Niemczech  - prof. dr.rer.pol Dipl-Volkswirt Adrian Cloer

13.30 – 14.30 – Raportowanie schematów podatkowych w Polsce  – wdrażanie, zagrożenia, penalizacjaAndrzej Marczak - Wiceprzewodniczący KRDP

14.30 – 15.30 – lunch

16.00 – 18.00 – spotkanie integracyjne – wyjazd do winnicy w okolicach Zielonej Góry

19.30 – 00.00 – uroczysta kolacja

 

24 WRZEŚNIA 2019

10.00 - 11.00 – Konwencja MLI w niemieckim systemie podatkowym – Marcin  Grześkowiak – doradca podatkowy

11.00 – 11.45 – Konstrukcja polskiej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania - definiowanie i elastyczność przepisów - Prof. dr hab. Paweł Borszowski – Członek  Rady Naukowej przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych

11.45 - 12.15 – przerwa kawowa

12.15 - 13.30 - Problematyka transgranicznych przepływów pieniężnych, ceny transferowe w niemieckiej praktyce doradców podatkowych – dr. Withold Wollgarten;                                      

13.30 – 15.00 – Ceny transferowe w polskim ustawodawstwie – praktyka stosowaniadr Andrzej Dmowski;

15.00 – 15.15 – zakończenie Konferencji

15.15 – 16.15 – lunch


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (68) 478 45 25
Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Bohaterów Westerplatte 11 pok. 325
65-034 Zielona Góra

tel. (68) 478 45 25
fax. (68) 478 45 25

x
x