Szczegóły szkolenia / imprezy

Świąteczne czwartkowe spotkanie podatkowe
Kategoria: Podatkowe
rodzaj: Warsztaty
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 3.0
Zgłoszenia: 35 / 50
Koszty:  0.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-12-13
Data zakończenia: 2018-12-13
Organizotor:  Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           


Zarząd Lubuskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

serdecznie zaprasza


do udziału w świątecznym spotkaniu doradców podatkowych w ramach "Czwartkowych spotkań podatkowych", które odbędzie się dnia 13 grudnia 2018 roku w ForRest Hotel & Restaurant (ul. Racula - Głogowska 4a, 66-004 Zielona Góra - www.for-rest.pl)

 

W trakcie spotkania przewidziano świąteczny obiad. Spotkanie zaplanowano w godzinach 17.00 – 21.00.

 

Spotkanie przeznaczone jest wyłącznie dla doradców podatkowych, a udział w nim jest bezpłatny. Celem spotkań jest dyskusja nad obowiązującymi przepisami podatkowymi i innymi zagadnieniami wspierającymi funkcjonowanie kancelarii oraz omawianie bieżących problemów zawodowych. Doradcy podatkowi uczestniczący w spotkaniu otrzymają 3 punkty z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.


Z przyczyn organizacyjnych zgłoszenia przyjmowane są poprzez panel mDoradca w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 grudnia 2018 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Nie przyjmujemy zgłoszeń powyżej ustalonego limitu. Wszystkie zgłoszenia ponad limit będą przyjmowane na listę rezerwową, a miejsca będą przyznawane w miarę dostępności.


W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu prosimy o informację drogą mailową lub dokonując rezygnacji poprzez panel mDoradca najpóźniej do dnia 06 grudnia 2018 roku.


Organizator może utrwalać i dokumentować przebieg spotkania, stąd wizerunek osób uczestniczących w spotkaniu może zostać utrwalony a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych lub promocyjnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.


Uwaga! Wnoszenie na teren ForRest Hotel & Restaurant jakichkolwiek napojów alkoholowych jest surowo zabronione.


Akceptacja warunków uczestnictwa stanowi wyrażenie zgody na powyższe.


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (68) 478 45 25
Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Bohaterów Westerplatte 11 pok. 325
65-034 Zielona Góra

tel. (68) 478 45 25
fax. (68) 478 45 25

x
x