Szczegóły szkolenia / imprezy

Skarga na decyzję do WSA i skarga kasacyjna do NSA w praktyce doradcy podatkowego.
Kategoria: Skarga do WSA i skarga kasacyjna do NSA
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 10.0
Zgłoszenia: 0 / 50
Koszty:  665.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
665.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
750.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-11-05
Data zakończenia: 2018-11-06
Organizotor:  Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Lubuskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Z A P R A S Z A
na szkolenie, które odbędzie się w dniach

 

05-06 listopada 2018 roku

 

Skarga na decyzję do WSA i skarga kasacyjna do NSA w praktyce doradcy podatkowego. 

Jak formułować zarzuty, najczęściej popełniane błędy. Skarga na zarzut pustych faktur.wykładowcy: 


Adam Bacal Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, doświadczony wykładowca, praktyk, autor wielu publikacji i artykułów z zakresu podatku od towarów i usług w świetle dyrektyw unijnych i orzecznictwa NSA i ETS, członek Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Podatkowego” 


Sylwester MarciniakSędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, członek Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Podatkowego”, wykładowca prowadzący szkolenia m.in. dla doradców podatkowych i pracowników aparatu skarbowego, autor szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego


Miejsce spotkania:
Hotel Woiński Spa 
ul. Ratuszowa 3
69-210 Lubniewice
www.woinskispa.pl

  

Odpłatność za szkolenie:

- 665,00 zł brutto - doradca podatkowy nie posiadający zaległości w opłacaniu składek

- 750,00 zł brutto – doradca podatkowy posiadający zaległości w opłacaniu składek powyżej 3 m-cy

- 750,00 zł brutto – pracownik kancelarii doradcy podatkowego


W cenie szkolenia: wykłady w dniach 05-06.11.2018, obiad w dniu 05.11.2018 i 06.11.2018, przerwa kawowa w dniu 05.11.2018 i 06.11.2018, kolacja w dniu 05.11.2018, śniadanie w dniu 06.11.2018, możliwość skorzystania ze strefy SPA.

UWAGA!!! Noclegi w pokojach dwuosobowych i jednoosobowych (ilość pokoi jednoosobowych jest ograniczona). Osoby, które chciałyby skorzystać z noclegu w pokoju jednoosobowym, proszone są o przesłanie informacji w tej sprawie na adres lubuski@kidp.pl. Dopłatę do noclegu w pokoju jednoosobowym w wysokości 120,00 zł brutto regulują Państwo bezpośrednio w hotelu.

Na podstawie rozdziału VIa Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającego zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, organizator szkolenia postanowił, że doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania uzyskają za to szkolenie 10 punktów.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez panel mDoradca do dnia 17 października 2018 roku. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Nie przyjmujemy zgłoszeń powyżej ustalonego limitu. Wszystkie zgłoszenia ponad limit będą przyjmowane na listę rezerwową, a miejsca będą przyznawane w miarę dostępności.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca podatkowy zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie organizatora szkolenia pisemnie (decyduje data wpływu pisma do biura Oddziału) lub dokonując rezygnacji poprzez panel mDoradca, najpóźniej do dnia 18 października 2018 roku pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.

Wpłaty za udział w szkoleniu prosimy dokonywać na konto Lubuskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, ul. Bohaterów Westerplatte 11, lok.325, 65-034 Zielona Góra: mBank S.A. 54 1140 1124 0000 4004 3000 1014

W tytule przelewu prosimy podać koniecznie: Imię, nazwisko, numer wpisu doradcy wraz z dopiskiem "Szkolenie 05-06 listopada 2018".

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołana szkolenia, jeśli do udziału w szkoleniu zgłosi się mniej niż 20 osób.

Organizator może utrwalać i dokumentować przebieg spotkania, stąd wizerunek osób uczestniczących w spotkaniu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych lub promocyjnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Akceptacja warunków uczestnictwa stanowi wyrażenie zgody na powyższe.


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (68) 478 45 25
Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Bohaterów Westerplatte 11 pok. 325
65-034 Zielona Góra

tel. (68) 478 45 25
fax. (68) 478 45 25

x
x