Szczegóły szkolenia / imprezy

RODO - zmiany od 25 maja 2018 roku
Kategoria: Ochrona danych osobowych
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 6.0
Zgłoszenia: 39 / 40
Koszty:  150.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
180.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-06-29
Data zakończenia: 2018-06-29
Organizotor:  Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

 

Zarząd Lubuskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Z A P R A S Z A
na szkolenie, które odbędzie się dnia

 

29 czerwca 2018 roku
(godz. 09.00 – 16.00)

 

RODO – zmiany od 25 maja 2018 roku

(Ochrona danych osobowych w Kancelariach Doradców Podatkowych. Wymagana dokumentacja, wymogi, zabezpieczanie danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem unijnego rozporządzenia o ochronie danych.)

 

wykładowca: Krzysztof Bajcar - radca prawny, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, aplikacje administracyjną i radcowską oraz podyplomowe Studium Prawa Europejskiego dla radców prawnych. Były pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu oraz Kancelarii Prawnej uznaną przez Rzeczpospolitą za jedną z największych na Dolnym Śląsku. Wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz kilku firm szkoleniowych. Prowadzi własną Kancelarię we Wrocławiu.

 

Miejsce spotkania:
ForRest Hotel & Restaurant
ul. Racula - Głogowska 4a
66-004 Zielona Góra

 Więcej informacji o miejscu spotkania na stronie:
www.for-rest.pl

  

Na podstawie rozdziału VIa Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającego zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, organizator szkolenia postanowił, że doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania uzyskają za to szkolenie 6 punktów.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez panel mDoradca do dnia 15 czerwca 2018 roku. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Nie przyjmujemy zgłoszeń powyżej ustalonego limitu. Wszystkie zgłoszenia ponad limit będą przyjmowane na listę rezerwową, a miejsca będą przyznawane w miarę dostępności.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca podatkowy zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie organizatora szkolenia pisemnie (decyduje data wpływu pisma do biura Oddziału) lub dokonując rezygnacji poprzez panel mDoradca, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2018 roku pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.

Wpłaty za udział w szkoleniu prosimy dokonywać na konto Lubuskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, ul. Bohaterów Westerplatte 11, lok.325, 65-034 Zielona Góra: mBank S.A. 54 1140 1124 0000 4004 3000 1014

W tytule przelewu prosimy podać koniecznie: Imię, nazwisko, numer wpisu doradcy wraz z dopiskiem "Szkolenie 29 czerwca 2018".

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołana szkolenia, jeśli do udziału w szkoleniu zgłosi się mniej niż 20 osób.

Organizator może utrwalać i dokumentować przebieg spotkania, stąd wizerunek osób uczestniczących w spotkaniu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych lub promocyjnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Akceptacja warunków uczestnictwa stanowi wyrażenie zgody na powyższe.Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (68) 478 45 25
Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Bohaterów Westerplatte 11 pok. 325
65-034 Zielona Góra

tel. (68) 478 45 25
fax. (68) 478 45 25

x
x