Szczegóły szkolenia / imprezy

BRAK MIEJSC!!! Podatek VAT - transakcje transgraniczne. Podatek dochodowy od osób fizycznych zmiany 2017- 2018
Kategoria: Podatek VAT, podatek dochodowy
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 10.0
Zgłoszenia: 46 / 44
Koszty:  350.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
350.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
546.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-03-02
Data zakończenia: 2018-03-03
Organizotor:  Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           


Zarząd Lubuskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Z A P R A S Z A
na szkolenie, które odbędzie się w dniach

 

02-03 marca 2018 roku

Podatek VAT -   transakcje transgraniczne.
 Podatek dochodowy od osób fizycznych zmiany 2017- 2018

 

Dzień pierwszy  02 marca 2018 r.

    1/ Transakcje trójstronne i łańcuchowe
    2/ WDT i WNT ze szczególnym uwzględnieniem  przemieszczenia towarów własnych
      ( dostawy nie transakcyjne)
    3/ Rolnik a WNT
    4/ Sprzedaż wysyłkowa z i na terytorium kraju.
    5/  Sprzedaż za pośrednictwem portali sprzedażowych, np. AMAZON
    6/ Zaliczka w WNT i  tzw.  imporcie usług - kiedy powstaje obowiązek podatkowy.
    7/ Komis towarów używanych- zasady opodatkowania podatkiem VAT

Wykładowca: Krzysztof Woźniak - Doradca podatkowy, doświadczony wykładowca, specjalista w dziedzinie podatku od towarów i usług. W latach 1991-2000 pracownik Instytutu Finansów przy Ministerstwie Finansów. W latach 1992-1996 pracownik Ministerstwa Finansów w Zespole Reformy Systemu Podatkowego i Departamentu Podatków Pośrednich. W latach 1997-1999 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego.


Dzień drugi  03 marca 2018 r.

1/ Usługi na nieruchomościach

2/ Dostawy z montażem, przerób uszlachetniający
3/ Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2017-2018

Wykładowca: Marcin Grześkowiak – Doradca podatkowy, absolwent ekonomii Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie następnie pracował jako asystent na katedrze Rachunkowości i Opodatkowania Przedsiębiorstw. Praktyczne doświadczenie zawodowe w doradztwie podatkowym zdobywał, pracując dla niemieckiej spółdzielni doradców podatkowych DATEV z Norymbergi oraz w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego TPA Horwath Sztuba Kaczmarek w Warszawie. Obecnie prowadzi własną kancelarię, specjalizując się w problematyce międzynarodowego prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-niemieckich. Jest współautorem polskich i niemieckich książek oraz artykułów o tematyce związanej z prawem podatkowym oraz zarządzaniem kancelarią doradcy podatkowego.


Noclegi w pokojach dwuosobowych i jednoosobowych (ilość pokoi jednoosobowych jest ograniczona).

Szczegółowy harmonogram szkolenia dostępny w panelu mDoradca w zakładce "Pliki".

 

Miejsce szkolenia:
Hotel Alma & SPA ***

ul. Strzelecka 6a

74-320 Barlinek

 Więcej informacji o miejscu szkolenia na stronie:
http://www.hotelalma.pl/

 

Na podstawie rozdziału VIa Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającego zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, organizator szkolenia postanowił, że doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania uzyskają za to szkolenie 10 punktów.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez panel mDoradca do dnia 22 lutego 2018 roku. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Nie przyjmujemy zgłoszeń powyżej ustalonego limitu. Wszystkie zgłoszenia ponad limit będą przyjmowane na listę rezerwową, a miejsca będą przyznawane w miarę dostępności.


W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca podatkowy zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie organizatora szkolenia pisemnie (decyduje data wpływu pisma do biura Oddziału) lub dokonując rezygnacji poprzez panel mDoradca, najpóźniej do dnia 22 lutego 2018 roku pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.


Wpłaty za udział w szkoleniu prosimy dokonywać na konto Lubuskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, ul. Bohaterów Westerplatte 11, lok.325, 65-034 Zielona Góra: mBank S.A. 54 1140 1124 0000 4004 3000 1014

W tytule przelewu prosimy podać koniecznie: Imię, nazwisko, numer wpisu doradcy wraz z dopiskiem "Szkolenie 02-03 marzec 2018".

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołana szkolenia, jeśli do udziału w szkoleniu zgłosi się mniej niż 20 osób.

Organizator może utrwalać i dokumentować przebieg spotkania, stąd wizerunek osób uczestniczących w spotkaniu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych lub promocyjnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Akceptacja warunków uczestnictwa stanowi wyrażenie zgody na powyższe.


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (68) 478 45 25
Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Bohaterów Westerplatte 11 pok. 325
65-034 Zielona Góra

tel. (68) 478 45 25
fax. (68) 478 45 25

x
x