Aktualność: RODO - prace Komisji ds. opracowania Kodeksu Postępowania KIDP

Szanowni Państwo
Doradcy Podatkowi

Informujemy, że powołana została Komisja ds. Opracowania Kodeksu Postępowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zakresie danych osobowych. Aktualnie trwają prace nad Informatorem w sprawie RODO oraz wytycznymi dla doradców podatkowych w kwestii ochrony danych osobowych.

W informatorze znajdą się między innymi:

  • informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych pod rządami RODO,
  • opis kluczowych obowiązków informacyjnych co do bezpieczeństwa danych osobowych, do których przestrzegania zobowiązani będą doradcy podatkowi,
  • wzory oświadczeń i dokumentów dostosowanych do potrzeb i specyfiki działalności doradców podatkowych.

Informator powinien zapewnić doradcom podatkowym niezbędną wiedzę, konieczną do przetwarzania danych osobowych w kancelariach zgodnie z regułami RODO – do momentu opracowania i zatwierdzenia Kodeksu Postępowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zakresie danych osobowych, który ma być finalnym efektem prac Komisji.DATA PUBLIKACJI: 2018-04-16 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (68) 478 45 25
Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Bohaterów Westerplatte 11 pok. 325
65-034 Zielona Góra

tel. (68) 478 45 25
fax. (68) 478 45 25

x
x