Aktualność: UBEZPIECZENIE OC - pisemne oświadczenia o zawarciu umów ubezpieczenia OC

Szanowni Państwo
Doradcy Podatkowi
 
Uprzejmie przypominam, że zgodnie z § 9 ust. 5 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych (pełna treść Statutu KIDP jest dostępna na stronie www.krdp.pl w zakładce “prawo”) członkowie Izby zobowiązani są do składania do Biura Izby w terminie do końca lutego każdego roku pisemnego oświadczenia o zawarciu umowy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego z podaniem firmy ubezpieczyciela i numeru umowy, za wyjątkiem umów zawieranych za pośrednictwem Izby.
 
Oświadczenia należy przesyłać bezpośrednio do Biura KIDP w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310, 02-362 Warszawa.


DATA PUBLIKACJI: 2018-02-14 + pozostałe aktualności
podatki vat A A A podatki vat Wydrukuj Stronę
»Na górę »Strona główna »Drukuj
,
© Krajowa Izba Doradców Podatkowych :: KIDP, KRDP, Ustawy, Prawo, Podatki, Doradcy podatkowi, Kontakt, Ogłoszenia, Izba, KRDP, Pliki
Projekt i wykonanie BerMar multimedia