Aktualność: Aktualizacja danych
 

Szanowni Państwo

Doradcy Podatkowi 

 

Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z art. 7 ust. 7 ustawy o doradztwie podatkowym, doradca podatkowy ma obowiązek zawiadomić Krajową Radę Doradców Podatkowych o wszelkich zmianach danych określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o doradztwie podatkowym w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

 

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zaktualizowanie poprzez panel mDoradca danych teleadresowych, również takich jak adresy mailowe i numery telefonów. Jest to niezbędne w celu umożliwienia szybkiego kanału kontaktu oraz wymiany informacji pomiędzy samorządem a doradcami podatkowymi.

   

W przypadku, gdy nastąpiła u Państwa zmiana dotychczasowego adresu email i/bądź numeru telefonu, oprócz dokonania stosownej zmiany w panelu mDoradca  prosimy o poinformowanie o tym fakcie biuro Lubuskiego Oddziału KIDP  na adres e-mailowy lubuski@kidp.pl.

 

Formularz zawiadomienia o zmianie danych znajduje się w panelu mDoradca zakładka Konto>Aktualizuj dane.

 

W sytuacji gdy dokonane zmiany dotyczą dyspozycji zawartej w art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213 ze zm.) to po akceptacji należy:

  1. wydrukować formularz,
  2. własnoręcznie podpisać formularz akceptując zmiany
  3. przesłać wydrukowany formularz pocztą tradycyjną na adres Biura KIDP.

Naniesione zmiany będą widoczne i zaakceptowane w serwisie dopiero z chwilą wpływu informacji o zmianie danych w formie papierowej (elektronicznej podpisanej certyfikatem podpisu elektronicznego) do Biura KIDP!

UWAGA! Jeżeli doradca podatkowy posiada kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego, to może formularz przesłać w formie elektronicznej.

Czas akceptacji zmian uzależniony jest od zakresu zmienianych danych oraz terminu wpływu informacji o zmianie danych do Biura KIDP.

 

Z poważaniem
Zarządu Lubuskiego Oddziału KIDP


DATA PUBLIKACJI: 2018-02-14 + pozostałe aktualności
podatki vat A A A podatki vat Wydrukuj Stronę
»Na górę »Strona główna »Drukuj
,
© Krajowa Izba Doradców Podatkowych :: KIDP, KRDP, Ustawy, Prawo, Podatki, Doradcy podatkowi, Kontakt, Ogłoszenia, Izba, KRDP, Pliki
Projekt i wykonanie BerMar multimedia