Aktualność: Aktualizacja danych przez doradców podatkowych

Przypominamy!!! Zgodnie z art. 7 ust. 7 ustawy o doradztwie podatkowym doradcy podatkowi zobowiązani są do zgłaszania do Krajowej Izby Doradców Podatkowych informacji na temat zmiany miejsca prowadzenia działalności oraz miejsca zamieszkania. Natomiast z art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy wynika, że niezgłoszenie tych zmian podlega karze grzywny do 5 tys. zł. W związku z tym, że obecny skład KRDP będzie dążył do szczególnie ścisłego przestrzegania tych przepisów, zwracamy się do Państwa z apelem o weryfikację swoich danych zawartych na zamieszczonej liście http://kidplubuski.pl/doradca.php. W przypadku niezgodności zamieszczonych danych ze stanem faktycznym należy dokonać aktualizacji danych na odpowienim formularzu http://kidplubuski.pl/files/pliki_z/aktualizacja%20danych.doc i przesłać go, na adres naszego zielonogórskiego biura lub bezpośrednio na adres biura KIDP w Warszawie.

DATA PUBLIKACJI: 2009-09-25 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (68) 478 45 25
Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Bohaterów Westerplatte 11 pok. 325
65-034 Zielona Góra

tel. (68) 478 45 25
fax. (68) 478 45 25

x
x